เมนูปิด

กรมสรรพากรได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล "สำเภา-นาวาทอง"

กรมสรรพากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อรับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประเภทรางวัลด้านหน่วยงานระดับกรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับสุดยอดหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ในการนี้นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเสนอและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมสรรพากรต่อผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ AREE COMMON SPACE@RDปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2022