เมนูปิด

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 20 ปี

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
ร่วมแสดงความยินดีและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 20 ปี
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี 
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ 
และ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2022