เมนูปิด

กรมสรรพากรร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ครบรอบ 40 ปี 

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
เป็นผู้แทนกรมสรรพากร  ร่วมงาน "40 ปี มพก. : มุ่งมั่น พัฒนา ก้าวสู่แถวหน้า" และรับมอบโล่ประเภทหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
โดยมีนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นผู้มอบโล่
ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565
  

ปรับปรุงล่าสุด: 25-11-2023