เมนูปิด

อธิบดีสรรพากรกัมพูชาและคณะเข้าพบอธิบดีกรมสรรพากรและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ณ กรมสรรพากร

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร 
ให้การต้อนรับ H.E. Kong Vibol, Minister Attached to the Prime Minister และ 
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of General Department of Taxation พร้อมคณะ 
ในการเข้าพบและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร 
โดยเฉพาะเทคโนโลยี Blockchain ที่ใช้ในการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2023