เมนูปิด

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทองแห่งใหม่

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานแห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024