เมนูปิด

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาให้บริการนอกเวลาทำการของศูนย์สารนิเทศสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

RD Intelligence Center 1161

  • ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ทุกวันทำการ และขยายเวลาทำการดังนี้
  • วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 9 เมษายน 2567

วันทำการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ทุกวันทำการ

วันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 มีนาคม 2567 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-07-2024