เมนูปิด

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ หัวข้อ "การเป็นผู้ประกอบการ VRT และ e-VRT สำหรับผู้ประกอบการ VAT"

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ หัวข้อ "การเป็นผู้ประกอบการ VRT และ e-VRT สำหรับผู้ประกอบการ VAT"

ให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมสัมมนาในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร


จัดโดย กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
โทร. 02-272 -8115 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-05-2024