เมนูปิด

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพากรภาค ๓

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค ๓
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานสรรพากรภาค ๓

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ปรับปรุงล่าสุด: 28-09-2023