เมนูปิด

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

นางพวงเพ็ชร ศรีธเนศชัย สรรพากรภาค 3
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 3ปรับปรุงล่าสุด: 28-09-2023