เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงล่าสุด: 08-02-2024