เมนูปิด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ปรับปรุงล่าสุด: 08-02-2024