เมนูปิด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางชลิดา พันธ์กระวี เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นางชลิดา พันธ์กระวี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี และจัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี



ปรับปรุงล่าสุด: 18-01-2024