เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายกมล คำตุ้ม สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 3 มิ.ย.2565

นายกมล คำตุ้ม สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 3 มิ.ย.2565

"สรรพากรร่วมใจ ใช้ผ้าไทย สวมใส่แล้วดูดี" ตามโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางชลิดา พันธ์กระวี เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางชลิดา พันธ์กระวี เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จัดโครงการจิตอาสา

สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จัดโครงการจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

นายกมล คำตุ้ม สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายกมล คำตุ้ม สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายกมล คำตุ้ม สรรพากรพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและดอกไม้ ในวันที่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายกมล คำตุ้ม สรรพากรพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและดอกไม้ ในวันที่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

สิบตำรวจตรี โกมินทร์ สินเธาว์ นิติกรชำนาญการพิเศษ แทน สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ประธานคณะทำงาน นำคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

ปรับปรุงล่าสุด: 10-11-2021