เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ร่วมกิจกรรมตามโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "รักษาความสะอาด ปราศจากโควิด ออกกำลังกายสักนิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี"

ท่านกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ท่านกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรับปรุงล่าสุด: 20-05-2022