เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดและหน่วยงานในสังกัด ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดและหน่วยงานในสังกัด ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2565

"RD VIRTUAL RUN 2022"

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2565

ปรับปรุงล่าสุด: 01-08-2023