เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พิธีวันที่ระลึก

พิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย" รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่นักบัญชีมืออาชีพ

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่นักบัญชีมืออาชีพ

พิธีถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปรับปรุงล่าสุด: 19-12-2023