เมนูปิด

ยินดีต้อนรับ

ถวายพระพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

นายธีรลักษณ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

นายธีรลักษณ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร งานตรวจราชการ 1 พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจราชการและตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีและ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร งานตรวจราชการ 1 พร้อมด้วยคณะฯ เข้าตรวจราชการและตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีและ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

ปรับปรุงล่าสุด: 08-07-2024