เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรและพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม

พิธีถวายพระพรและพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม

ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่

ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ร่วมพิธีเททองหล่อองค์ “หลวงพ่อบ้านแหลม” องค์จําลองใหญ่ที่สุดในโลก (วาระที่ 2)

ร่วมพิธีเททองหล่อองค์ “หลวงพ่อบ้านแหลม” องค์จําลองใหญ่ที่สุดในโลก (วาระที่ 2)

ร่วมพิธีการจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวง

ร่วมพิธีการจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวง

ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ร่วมพิธีการจัดท่าน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ๒๘ กรกฎาคม 2567 พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวง

ร่วมพิธีการจัดท่าน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ๒๘ กรกฎาคม 2567 พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวง

ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี

ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี

ร่วมพิธีการจัดทําน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมพิธีการจัดทําน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ปรับปรุงล่าสุด: 16-07-2024