เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยบริการ...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยบริการ...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางปภาดา เนาวรังษี ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางปภาดา เนาวรังษี ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จิตอาสา 904...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จิตอาสา 904...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ฯ หัวหน้าส่วน หัวหน้าทีม...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ฯ หัวหน้าส่วน หัวหน้าทีม...

นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ จิตอาสา 904 รหัส 5B-182 สังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ...

นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ จิตอาสา 904 รหัส 5B-182 สังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จิตอาสา 904...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จิตอาสา 904...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้นางปัทมพร คงอิน หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี...

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม มอบหมายให้นางปัทมพร คงอิน หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี...

ปรับปรุงล่าสุด: 28-02-2024