เมนูปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเชิญคนโทนพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตากไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พิธีเชิญคนโทนพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตากไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

กิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

กิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สรรพากรพื้นที่ตาก ร่วมพิธีเปิดงานเสวนาความรู้และประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงรุกระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 หัวข้อ “เที่ยวไทยอุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครอง” ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวณิช บริเวณเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สรรพากรพื้นที่ตาก ร่วมพิธีเปิดงานเสวนาความรู้และประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงรุกระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 หัวข้อ “เที่ยวไทยอุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครอง” ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวณิช บริเวณเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สรรพากรพื้นที่ตาก นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำกิจกรรมเดิน/วิ่ง Tak Smile RD Virtual Run 2024 One Team One RD สุขภาพดี มีความสุขไปด้วยกัน ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สรรพากรพื้นที่ตาก นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำกิจกรรมเดิน/วิ่ง Tak Smile RD Virtual Run 2024 One Team One RD สุขภาพดี มีความสุขไปด้วยกัน ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์” ณ ห้องประชุมจอมพล ชั้น 2 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์” ณ ห้องประชุมจอมพล ชั้น 2 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ปรับปรุงล่าสุด: 30-04-2024