เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย

อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย

 สรรพากรพื้นที่เชียงรายและหน่วยงานในสังกัดร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

สรรพากรพื้นที่เชียงรายและหน่วยงานในสังกัดร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

สรรพากรพื้นที่เชียงราย จัดกิจกรรม โครงการ

สรรพากรพื้นที่เชียงราย จัดกิจกรรม โครงการ"สรรพากรร่วมใจ ร่วมปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม"

นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่เชียงรายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเเพทย์และสิ่งของเพื่อช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการเเพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและรักษาผู้ติดเชื้อจากไวรัส โคโรนา 19 ( 3 พฤษภาคม 2564).

นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่เชียงรายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเเพทย์และสิ่งของเพื่อช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการเเพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและรักษาผู้ติดเชื้อจากไวรัส โคโรนา 19 ( 3 พฤษภาคม 2564).

ปรับปรุงล่าสุด: 24-06-2022