เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2567  แล้ว

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารประกาศฯ  เอกสารประกวดฯ  ผู้ชนะการเสนอราคา

ประมวลภาพกิจกรรม

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน เข้าร่วมการประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน เข้าร่วมการประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ.น่าน) ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน และเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยซน์ในพื้นที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่น่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน และเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยซน์ในพื้นที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่น่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในประเด็น “การตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้”

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในประเด็น “การตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้”

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออัญเชิญพระภูมิชัยมงคล ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิหลังใหม่

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออัญเชิญพระภูมิชัยมงคล ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิหลังใหม่

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล  สรรพากรพื้นที่น่าน ได้ไปออกรายการวิทยุชุมชน

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน ได้ไปออกรายการวิทยุชุมชน "ที่นี่เมืองน่าน“ เรื่องสรรพากรน่านพบพี่น้องประชาชน ไขข้อข้องใจเรื่องภาษี และขอเชิญชวนผู้มีเงินได้พึงประเมินยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษีพ.ศ. 2566 โค้งสุดท้ายภายในกำหนดก่อนถูกปรับ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่านและคณะได้ ไปทำ CSR แนะนำความรู้ด้านภาษีที่หมู่บ้านสะปัน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่านและคณะได้ ไปทำ CSR แนะนำความรู้ด้านภาษีที่หมู่บ้านสะปัน

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพญาภู และร่วมกันทำสมาธิ

ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพญาภู และร่วมกันทำสมาธิ

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 7.30 น.ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลัง ปกป้องเพื่อถวายเป็นกำลังใจแด่ทูลกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 7.30 น.ท่านคณภัทร ธนนันทนสกุล สรรพากรพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลัง ปกป้องเพื่อถวายเป็นกำลังใจแด่ทูลกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs” สมัครเข้าร่วมโครงการ ”ส่งเสริม สร้างความเข็มแข็ง สู่ความยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs” ภายใต้กิจกรรม “ทุนก็มี ภาษีก็รู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล”

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs” สมัครเข้าร่วมโครงการ ”ส่งเสริม สร้างความเข็มแข็ง สู่ความยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs” ภายใต้กิจกรรม “ทุนก็มี ภาษีก็รู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล”

#ขอเชิญชวนยื่นแบบถาษีแสดงเงินได้บุคดลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2566 อย่าลืม! กันนะครับ

#ขอเชิญชวนยื่นแบบถาษีแสดงเงินได้บุคดลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2566 อย่าลืม! กันนะครับ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-07-2024