เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรภาค 9

ยินดีต้อนรับ

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ของสำนักงานสรรพากรภาค ๙

ท่านพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ พร้อมด้วยสรรพากรพื้นที่และข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเชียร์ ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากสำนักงานสรรพากรภาค ๙

ท่านพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ พร้อมด้วยสรรพากรพื้นที่และข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเชียร์ ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากสำนักงานสรรพากรภาค ๙

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนมีนาคม

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนมีนาคม

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดประชุม การบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค ๙ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดประชุม การบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค ๙ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมเชิงปฏิบัติการ"

ปรับปรุงล่าสุด: 30-08-2021