เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรภาค 9

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค ๙ ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "ร่วมบริจาคโลหิต"

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ และ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ และ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

สำนักงานสรรพากรภาค ๙  จัดการประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นที่ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

สำนักงานสรรพากรภาค ๙ จัดการประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นที่ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ และ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค ๙ และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ และ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่


Link สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่

ปรับปรุงล่าสุด: 24-02-2022