เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

No news available.

ประมวลภาพกิจกรรม

None Image in This News

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

None Image in This News

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

None Image in This News

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ จัดโครงการผึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมเชิงปฎิบัติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เดินทางไปร่วมงานมอบรางวัล คบจ.ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เดินทางไปร่วมงานมอบรางวัล คบจ.ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

None Image in This News

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงล่าสุด: 31-05-2021