เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับประมวลภาพกิจกรรม

นางชนิสรา เกษโกวิท ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร (ตร.6) และคณะ ได้เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ในวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567

นางชนิสรา เกษโกวิท ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร (ตร.6) และคณะ ได้เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ในวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567

สรรพากรห่วงใยช่วยดูแลสังคม

สรรพากรห่วงใยช่วยดูแลสังคม

การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นที่สาขา (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรพื้นที่สาขา (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 1/2567

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

นางสุภิดา บรรเทาทุกข์ ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร (ตร.1) และคณะ ได้เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

นางสุภิดา บรรเทาทุกข์ ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร (ตร.1) และคณะ ได้เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2023