เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

ประมวลภาพกิจกรรม

นายธงชัย ยางงาม สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังประจำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี

นายธงชัย ยางงาม สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังประจำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี

นายธงชัย ยางงาม สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

นายธงชัย ยางงาม สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

การประชุม

การประชุม "การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร"(ก.บ.อ.) ครั้งที่ 6/2565

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2022