เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม SMILE RD VIRTUAL RUN 2024 One Team One RD สุขภาพดีมีความสุขไปด้วยกัน ผ่าน Facebook live กรมสรรพากร

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม SMILE RD VIRTUAL RUN 2024 One Team One RD สุขภาพดีมีความสุขไปด้วยกัน ผ่าน Facebook live กรมสรรพากร

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมและรับมอบกล้าไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตาม

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมและรับมอบกล้าไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตาม "โครงการ 72 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูและสวนหย่อมด้านหน้าสำนักงาน ฯ ตามโครงการ “จิตอาสา พัฒนาหนองบัวลำภู”

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูและสวนหย่อมด้านหน้าสำนักงาน ฯ ตามโครงการ “จิตอาสา พัฒนาหนองบัวลำภู”

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการทาสีพระอุโบสถและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีคูณเมือง

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการทาสีพระอุโบสถและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีคูณเมือง

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมงานวันวิสาขบูชา

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมงานวันวิสาขบูชา

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ของผู้ประกอบการ นิติบุคคล SMEs และความรู้ด้าน e-service ของกรม สรรพากร"

ปรับปรุงล่าสุด: 03-07-2024