เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ


ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ได้มอบใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนให้บริษัท กรพัฒน์การบัญชี จำกัด

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ได้มอบใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนให้บริษัท กรพัฒน์การบัญชี จำกัด

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติเหตุการณ์จำลองเกิดอัคคีภัย

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกปฏิบัติเหตุการณ์จำลองเกิดอัคคีภัย

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ได้จัดสัมมนาเรื่อง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ได้จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสของผู้ประกอบการกับมาตรการ Easy E -receipt"

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี มอบหมายให้นางวาสนา ไชยขันธ์ เข้าร่วมประชุม

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี มอบหมายให้นางวาสนา ไชยขันธ์ เข้าร่วมประชุม "ยกระดับงานบริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)”ผ่านระบบ Telepresence

ข่าวสารการรับสมัครงาน

รายละเอียดข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022