เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ


ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประมวลภาพกิจกรรม

สรรพากรพื้นที่อุดรธานีประชาสัมพันธ์แนะนำการจัดทำข้อมูลและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

สรรพากรพื้นที่อุดรธานีประชาสัมพันธ์แนะนำการจัดทำข้อมูลและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

 สรรพากรพื้นที่อุดรธานีเข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

สรรพากรพื้นที่อุดรธานีเข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

สรรพากรพื้นที่อุดรธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมกิจกรรม

สรรพากรพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129 วิถีใหม่ (New normal) 18 มกราคม 2565"

สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่สรรพากรในสังกัด ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่สรรพากรในสังกัด ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ข่าวสารการรับสมัครงาน

รายละเอียดข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2021