เมนูปิด

อธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

อธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต และหน่วยงานในสังกัด
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท  อธิบดีกรมสรรพากร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวสมจิต ธีรยุทธวงศ์  สรรพากรภาค ๑๑  พร้อมด้วย นายพสิษฐ์  พัชราธีรสิทธิ์ สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024