เมนูปิด

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พิธีถวายพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

พิธีถวายพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสัมมนา

โครงการสัมมนา " e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Timestamp

งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดภูเก็ต

งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดภูเก็ต

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2566

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2566

อธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

อธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

ยินดีต้อนรับ ท่านพสิษฐ์ พัชราธีรสิทธิ์ สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต คนใหม่

ยินดีต้อนรับ ท่านพสิษฐ์ พัชราธีรสิทธิ์ สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต คนใหม่

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปรับปรุงล่าสุด: 22-08-2023