เมนูปิด

งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดภูเก็ต

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดภูเก็ต   ณ ร้านกาชาดจังหวัดภูเก็ต สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024