เมนูปิด

โครงการสัมมนา " e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Timestamp

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสรรพากรภาค 11 จัดสัมมนา โครงการ " e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Timestamp " สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ “EASY E-Receipt” ตามมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับประชาชน

­­ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

วันที่ 12 มกราคม 2567ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024