เมนูปิด

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ตร่วมกิจกรรม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

นางสาวสมจิต  ธีรยุทธวงศ์ สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022