เมนูปิด

พิธีมอบใบอนุญาต เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตจัด  "พิธีมอบใบอนุญาต เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน"  ให้แก่ 

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท วีเจภูเก็ตการบัญชี จำกัด

นายสมชาย  เลิศวรรัตนกุล (รัตนการบัญชี)

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022