เมนูปิด

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตเข้าร่วมพิธี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2023