เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตร “Smile RD”go Campus : “วัน(วัย) ที่ตั้งใจ ทำอย่างไรกับภาษี” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมหลักสูตร “Smile RD”go Campus : “วัน(วัย) ที่ตั้งใจ ทำอย่างไรกับภาษี” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อบรมระบบความปลอดภัยที่ทำงาน : การป้องกันและระงับอัคคีภัย /การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี

อบรมระบบความปลอดภัยที่ทำงาน : การป้องกันและระงับอัคคีภัย /การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ บริเวณโรงเรียนบ้านควนตานี อำเภอสะเดา

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมฯ ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมฯ ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

โครงการอบรมหลักสูตร “การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทางอินเทอร์เน็ต”

โครงการอบรมหลักสูตร “การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทางอินเทอร์เน็ต”

ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022