เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

นายศักดิ์ชาย สินไชย สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่ากันตพงษ์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565

นายศักดิ์ชาย สินไชย สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่ากันตพงษ์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565

โครงการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ / ๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๔

โครงการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ / ๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๔

กิจกรรม สรรพากรพื้นที่สงขลา๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯออกตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กิจกรรม สรรพากรพื้นที่สงขลา๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯออกตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยกรมสรรพากร

โครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยกรมสรรพากร "สรรพากรร่วมใจ ใช้ผ้าไทย สวมใส่แล้วดูดี"

มอบรางวัลชนะเลิศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีมาตรฐานการบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2563

มอบรางวัลชนะเลิศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีมาตรฐานการบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2563

ปรับปรุงล่าสุด: 26-05-2022