เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

None Image in This News

โครงการแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ / ๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๔

None Image in This News

กิจกรรม สรรพากรพื้นที่สงขลา๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯออกตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

None Image in This News

โครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยกรมสรรพากร "สรรพากรร่วมใจ ใช้ผ้าไทย สวมใส่แล้วดูดี"

มอบรางวัลชนะเลิศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีมาตรฐานการบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2563

มอบรางวัลชนะเลิศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีมาตรฐานการบริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2563

สท.สงขลา1 สท.สงขลา2 แลกเปลี่ยนความรู้

สท.สงขลา1 สท.สงขลา2 แลกเปลี่ยนความรู้

ปรับปรุงล่าสุด: 26-05-2022