เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมโฑธิญาณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมโฑธิญาณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณวัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณวัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอู่ตะเภา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ณ บริเวณชุมชนบ้านร้านใน เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอู่ตะเภา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ณ บริเวณชุมชนบ้านร้านใน เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

ปรับปรุงล่าสุด: 03-01-2024