เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

นางสาวจีระพร ตริสัตยาธิษฐาน สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1 และสาขาหาดใหญ่ 2 ร่วมกิจกรรม

นางสาวจีระพร ตริสัตยาธิษฐาน สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1 และสาขาหาดใหญ่ 2 ร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ปรับปรุงล่าสุด: 03-01-2024