ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


อากรแสตมป์
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
อ.ส.4
แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4
2.
อ.ส.4ก
แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file อ.ส.4กClick เพื่อดาวน์โหลด zip file อ.ส.4ก
3.
อ.ส.4ข
แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ อ.ส.4ข
4.
-
ใบแนบ อ.ส.4ข Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ อ.ส.4ข
5.
อ.ส.10
แบบซื้อแสตมป์อากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.10Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
6.
-
ตารางตราสารสำหรับการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ตารางตราสารฯClick เพื่อดาวน์โหลด zip file ตารางตราสารฯ
7.
-
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4
8.
-
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ก) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4กClick เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ก
9.
-
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ข) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ขClick เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ข
 
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Thursday, August 16, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161