เมนูปิด

กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร
จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ กรมสรรพากรปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2022