เมนูปิด

กรมสรรพากรร่วมพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดี 
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) 
เข้าร่วมพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระรูป 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024