เมนูปิด

กรมสรรพากรรับมอบโล่และตราการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ พร้อมด้วยสรรพากรพื้นที่ จำนวน 6 หน่วยงาน 
เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และตราการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 
จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการรับรองมาตรฐาน GECC เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึง            
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
โดยกรมสรรพากรมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้
1. ​ศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้า จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี (สท.ลพบุรี)
​2. ​ศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
​​2.1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
​​2.2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
​​2.3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง (สท.ร้อยเอ็ด)
​​2.4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่  (สท.ขอนแก่น)
​​2.5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา (สท.สงขลา 1)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
  

ปรับปรุงล่าสุด: 24-05-2024