เมนูปิด

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 108

นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 108
โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพากร พิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ 
พิธีเบิกเนตรรูปหล่อพระอุเทนทราธิราชดีดพิณ
พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการตัวอย่าง
ข้าราชการผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และรางวัลอื่น ๆ
ในโอกาสนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี 
และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบมูลนิธิรามาธิบดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ กรมสรรพากร 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2024