เมนูปิด

กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ กรมสรรพากร 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-02-2024