เมนูปิด

กรมสรรพากรจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่อง ในวันนวมินทรมหาราช

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานในกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างกรมสรรพากร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024