เมนูปิด

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร 
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62 
พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สศค. 
โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024