เมนูปิด

กรมสรรพากรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร
พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ รองอธิบดีกรมสรรพากร และคณะ
ให้การต้อนรับนางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาศ  
เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารองค์กรแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียและคณะ
เพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางเทคนิคในการดำเนินการตามมาตรฐานสากล
ด้านภาษีระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting
และกรอบความร่วมมือ Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax Purposes
ของกรมสรรพากรและแนวทางในการนำมาตรฐานสากลดังกล่าวมาช่วยในการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Aree Common Space @ RD 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2024