เมนูปิด

กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด “อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด “อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง” 
พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ - สุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร 
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสรรพากร ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศลแก่กองทุนสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในการนี้มีข้าราชการกรมสรรพากรที่เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 
จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายวุฒิชัย บุตรใส 2) นางรวีวรรณ ศรประสิทธิ์ 3) นายธนาทร ดำรงวารี 4) นางไผ่ทอง เทียนเพลิง 
และรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ - สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ราย 
ได้แก่ นางอิงครัตน์ อินทร์ขาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2024