เมนูปิด

จดหมายชมเชย
  เสียงชมเชยจากผู้เสียภาษี
  
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ราชบุรี
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
 จดหมายขอบคุณจากมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2)
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2); (ฉบับที่ 3); (ฉบับที่ 4)
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน
 ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง
   
   
   
   
   
   

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-12-2023