เมนูปิด

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานสรรพากรภาค 1ใบกำกำบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ี้ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตการขอหนังสือรับรองการเสียภาษีและการมีถิ่นที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษบริการคัดค้นสำเนาภาพแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีTax literacy ผลิตภัณฑ์ให้ความรู้ทางภาษี  

ข่าวผู้บริหาร

ท่านสมจิตร์ ฉันท์ทอง สรรพากรภาค 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 106 ปี รับชมผลงานกิจกรรมค้นหานักสื่อสารแบรนด์กรมสรรพากร Brand Partner เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

ท่านสมจิตร์ ฉันท์ทอง สรรพากรภาค 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 106 ปี รับชมผลงานกิจกรรมค้นหานักสื่อสารแบรนด์กรมสรรพากร Brand Partner เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

ท่านสมจิตร์ ฉันท์ทอง สรรพากรภาค 1 และคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2564 และเปิดสวน พักกาย พักใจ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ กรมสรรพากร

ท่านสมจิตร์ ฉันท์ทอง สรรพากรภาค 1 และคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2564 และเปิดสวน พักกาย พักใจ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ กรมสรรพากร

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ สท.กทม.6 และ สส. ดุสิต เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานบริการรับแบบนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ สท.กทม.6 และ สส. ดุสิต เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานบริการรับแบบนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 13-09-2021