เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ เข้าร่วมพิธีพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลออดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566  ปรับปรุงล่าสุด: 29-02-2024