เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

ยินดีต้อนรับ

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีใหม่ไทย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีใหม่ไทย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวัยข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวัยข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 มอบของขวัญวันเด็ก

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 มอบของขวัญวันเด็ก

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ"

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมบริจาคสิ่งของในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมบริจาคสิ่งของในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2023