เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมบริจาคสิ่งของในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่วมบริจาคสิ่งของในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับปรุงล่าสุด: 14-06-2024