เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ"

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” ณพระราชวังบางปะอินปรับปรุงล่าสุด: 14-06-2024